Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Trần Anh Tuấn - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Anh Tuấn
Thạc sỹ
20/03/1983
Nam
Hà Đông
Hà Đông - Hà Nội
Chưa có thông tin
tuanta@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính Quy
Đại học Xây Dựng
Xây dựng Cầu đường
Việt Nam
2008
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Thạc sỹ kỹ thuật
2015
Đại học Xây Dựng
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Nhật
Sankyu
Tiếng Anh
Thành Thạo

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm.

Quá trình công tác chuyên môn

2003 - 2011 Công ty Nippon Koei Việt Nam Kỹ sư cầu
2011 - nay Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Fundamental frequency of trapezoidal corrugated-core sandwich plates and cylindrical panels 7/2016 Tạp chí Cầu đường

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm