Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Trần Duy Dũng - Khoa Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Duy Dũng
Thạc sĩ
16/10/1987
Nam
Hà Nội
403 - H1 - Số 54 Triều Khúc - Q. Thanh Xuân - TP Hà Nội
0912222207
dungtd@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Học Viện Kỹ Thuật Quân Sư
Điện tử - Viễn thông
Việt Nam
2012
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kỹ thuật viễn thông
2017
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
A2

4. Chứng chỉ:

Học Viện IP MAC Chứng chỉ CCNA - Trường ĐH Sư Phạm 2 Chứng chỉ NVSP

Quá trình công tác chuyên môn

Từ 11/2014 đến 11/2015 Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin Công tác văn phòng Khoa
Từ 12/2015 đến nay Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin Công tác Văn phòng Khoa, Quản lý phòng thí nghiệm Bộ môn Điện tử - Viễn thông

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm