Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Trần Kim Thoa - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Kim Thoa
Th.s
08/11/1989
Nữ
Hà Nội
Bộ môn Cơ sở ngành kinh tế, khoa Kinh tế vận tải, ĐH Công nghệ GTVT
0973972506
thoatk@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học chính quy
Học viện Tài chính
Tài chính - Ngân hàng
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Tài chính - Ngân hàng
2013
Học viện tài chính
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, Tin học văn phòng B

Quá trình công tác chuyên môn

t1/2012 - 2014 Bộ môn Tài chính Ngân hàng, Khoa Kinh tế vận tải, ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên
2014-nay Bộ môn Cơ sở ngành kinh tế, khoa Kinh tế vận tải, ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm