Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Trần Thanh Hà - Trung tâm Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Thanh Hà
Kỹ sư
26/05/1991
Nam
Hà Nội
Trung tâm CNTT - Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
01224239904
hatt-cntt@utt.edu.vn
Hà Nội
Trung tâm Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Thương mại
Hệ thống thông tin quản lý
Trong nước
2013
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh A2
Thường xuyên

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

05/2014 - 02/2016 Công ty METRO Cash & Carry Việt Nam Kỹ sư IT
02/2016 - đến nay Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Kỹ sư IT

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm