Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Trần Thanh Hà - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Thanh Hà
Kỹ sư
10/04/1974
Nam
Thái Bình
Tổ dân phố 1 - Văn Phú, Phú La , Hà Đông Hà Nội
0904132791
hatt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chuyen tu
Đại học GTVT
Xây dựng cầu đường bộ
Việt Nam
2002
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Anh
Bình thường

4. Chứng chỉ:

Giáo dụng học đại hoc, Chứng chỉ kiểm định công trình, thí nghiệm viên kiểm tra chất lượng công trình giao thông, Chứng chỉ nghieempj vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

Chưa có thông tin.

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm