Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Trần Thị Duyên - Phòng Công tác sinh viên

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Thị Duyên
Thạc sĩ Vật lý
18/04/1986
Nữ
Trà Giang - Kiến Xương - Thái Bình
An Hạ - An Thượng - Hoài Đức - Hà Nội
0983 462 833
duyentt@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Công tác sinh viên

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
Vật lý
Việt Nam
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Vật lý lý thuyết và Vật lý toán
2014
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Trình độ B

4. Chứng chỉ:

Tin học VP, Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

từ 4/2011-10/2011 Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ GTVT văn phòng
từ 10/2011-4/2014 Khoa Khọc cơ bản, Trường Đại học Công nghệ GTVT văn phòng
từ 4/2014-Nay Phòng Công tác HSSV, Trường Đại học Công nghệ GTVT Văn phòng

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 chưa có

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 chưa có

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm