Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Trần Thị Hồng Nhung - Phòng Công tác sinh viên

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Thị Hồng Nhung
Kỹ sư
18/06/1982
Nữ
Lào Cai
Phòng Công tác HSSV, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
0934559355
hongnhungtt@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Công tác sinh viên

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Đông đô
Công nghệ thông tin
Việt Nam
2005
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Công nghệ thông tin
Chưa có thông tin
Học viện bưu chính viễn thông
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Cơ bản

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

2005-2007 Mobifone Chuyên viên kỹ thuật
2007-2009 Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ GTVT Chuyên viên
2009-đến nay Phòng Công tác HSSV, Trường Đại học Công nghệ GTVT Chuyên viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên với công tác quản lý của Phòng đào tạo 2016 Cấp Trường Thành viên
2 Nghiên cứu chất lượng phần mềm và thử nghiệm đánh giá trang thông tin điện tử 2016, Học viện BCVT Cấp Trường Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm