Thứ Tư ,Tháng Sáu 20, 2018

Giảng viên: Trần Thị Kim Phượng - Phòng Đào tạo

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Thị Kim Phượng
Đại hoc
06/11/1982
Nữ
Vĩnh Phúc
Số 278 Lam Sơn, Phường Đồng Tâm, Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
0913469982
phuongttk@utt.edu.vn
Vĩnh Phúc
Phòng Đào tạo

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học liên thông
Học viên tài chính
Kế toán
Việt Nam
2007
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Quản lý kinh tế
Chưa có thông tin
Học viên Khoa học xã hội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Bình thường

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ tin hoc, Chứng chỉ tiếng anh

Quá trình công tác chuyên môn

11/2004 - 4/2009 Trường Tiểu hoc Hợp Hòa A- tam Dương - Vĩnh Phúc Kế toán
5/2009 -3/2011 Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng GTVT Thư Viên viên
4/2011- 9/2011 Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ GTVT Thư Viên viên
10/2011- 11/2011 Trung Tâm Thư Viện Trường Đại học Công nghệ GTVT Thư Viên viên
12/2011- nay Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ GTVT Chuyên viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm