Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Trần Thị Lan Hương - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Thị Lan Hương
Thạc sĩ
08/03/1982
Nữ
Hà Nội
Trường đại học công nghệ giao thông vận tải, số 54 Phố Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.
0914335844
huongttl@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội
Tin Kinh Tế
Việt Nam
2004
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kế toán kiểm toán và phân tích
2010
Trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ tin học văn phòng, Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

Từ tháng 10 năm 2012 Bộ môn kế toán kiểm toán, khoa kinh tế vận tải, trường đại học công nghệ giao thông vận tải Giảng viên kế toán
Từ năm 2009 đến 2012 Công ty TNHH BW Phụ trách phòng kế toán
Từ năm 2004 đến 2008 Công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc Kế toán viên, kế toán tổng hợp
Từ năm 2008 đến 2009 Công ty cổ phần OTC Việt Nam Phụ trách phòng kế toán

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu quy trình giảng dạy thực hành nghiệp vụ kế toán 2013 Cấp Trường Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Bài học kinh nghiệm từ phương pháp lập báo cáo tài chính Mỹ trong các doanh nghiệp 2015 Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương
2 Một số ảnh hưởng của việc xác định chi phí nhân công đến doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 Nội san khoa học và công nghệ giao thông
3 Phương thức phân biệt các khoản chênh lệch Doanh thu và Chi phí 2017 Tạp chí tài chính - Bộ tài chính
4 Vận dụng kế toán môi trường trong các DN chế biến thủy sản tại Việt Nam. 2018 Tạp chí Tài chính - Đầu tư Đông Nam Á

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm