Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Trần Thị Ngọc Hà - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Thị Ngọc Hà
thạc sĩ
05/11/1990
Nữ
Tuyên Quang
tòa nhà CT2B, làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông
Chưa có thông tin
hattn@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

chính quy
Đại học Hà Nội
ngôn ngữ Anh
Việt Nam
2012
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

ngôn ngữ Anh
2016
Đại học Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
thạc sĩ
Tiếng Trung
bằng B1

4. Chứng chỉ:

nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEIC

Quá trình công tác chuyên môn

2012-nay Khoa Khoa học Cơ bản giảng viên tiếng Anh

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu về sự ứng dụng của phương pháp CLT tại trường Đại học Công Nghệ Giao thông Vận tải 2015 Cấp Trường luận văn thạc sĩ

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm