Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Trần Thị Thanh Thủy - Phòng Tài chính - Kế toán

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Thị Thanh Thủy
Cử nhân
01/07/1964
Nữ
Hà Nội
54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Chưa có thông tin
thuyttt@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Tài chính - Kế toán

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học tại chức
Trường Đại học Thương Mại
Kế toán Tài chính
Việt Nam
2000
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
bình thường

4. Chứng chỉ:

Kế toán trưởng tại Bộ Giao thông vận tải năm 2001

Quá trình công tác chuyên môn

04/1985-04/1990 Xí nghiệp xây dựng Đường 210 Kỹ thuật đội xe 3
05/1990-05/2011 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Kế toán
06/2011-nay Trường Đại học Giao thông vận tải Kế toán trưởng

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Xây dựng mô hình thu gom, xử lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã bị loại bỏ tại Việt Nam 2009 Cấp Bộ Thành viên tham gia
2 Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Giao thông vận tải 2010 Cấp Bộ Thành viên tham gia
3 Nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới đến quá trình hình thành cường độ của mặt đường bê tông xi măng 2011 Cấp Bộ Thành viên tham gia
4 Xây dựng sổ tay hướng dẫn nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong hệ thống động lực tàu thủy 2012 Cấp Bộ Thành viên tham gia
5 Nghiên cứu một số đặc trưng thống kê về kích thước hình học và tính chất cơ học của kết cấu phục vụ cho việc thiết kế công trình bến cảng trên cơ sở độ tin cậy (MS:DT134008) 2013 Cấp Bộ Thành viên tham gia
6 Nghiên cứu ứng dụng EGR và bộ lọc DPF nhằm giảm mức phát thải các chất độc hại trong khí xả động cơ diesel lắp trên các tàu cỡ vừa và nhỏ (MS:DT154048) 2015 Cấp Bộ Thành viên tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm