Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Trần Toàn - Phòng Hành chính - Quản trị

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Toàn
09/05/1972
Nam
Hà Nội
125 Mai Hắc Đế, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0982985388
trantoan@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Hành chính - Quản trị

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Tại chức
Viện Đại học mở Hà nội
Quản trị kinh doanh
Việt Nam
1999
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Quản lý KHCN
2010
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Anh
Giao tiếp

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2005 - 2015 Trường Đại học Công nghệ GTVT Giáo viên - Trung tâm đào tạo lái xe
2015 - nay Trường Đại học Công nghệ GTVT Trung tâm Dịch vụ đời sống

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm