Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Triệu Đình Mạnh - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Triệu Đình Mạnh
Kỹ sư
28/12/1983
Nam
Hà Nội
54 Triều Khúc - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội
0906031665
manhtd@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Giao thông vận tải
Xây dựng cầu đường bộ
Việt Nam
2010
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng đường ô tô
Chưa có thông tin
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Bình thường

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

08 - 10/2011 Bộ môn Cơ học đất - VLXD trường Đại học Công nghệ GTVT Trợ giảng
11/2011 - 12/2013 Văn phòng khoa Công trình Trường ĐHCNGTVT Quản sinh
Từ tháng 01 năm 2014 Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo trường ĐHCNGTVT Khảo thí

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm