Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Trịnh Thị Hải - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trịnh Thị Hải
Cử nhân Ngoại ngữ
01/07/1966
Nữ
Thái Nguyên
Đại học Công nghệ GTVT số 54 Triều khúc ,Thanh xuân ,Hà nội
Chưa có thông tin
haitt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính qui
ĐH Ngoại ngữ -ĐHQG Hà nội
Tiếng Nga
Việt Nam
1988
Tiếng Anh
1997

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Nga
Không thường xuyên
Tiếng Anh
Thường xuyên

4. Chứng chỉ:

Tin học cơ bản

Quá trình công tác chuyên môn

1993 - nay Đại học Công nghệ GTVT Gỉảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm