Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Trọng Kiến Dương - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trọng Kiến Dương
Thạc sĩ
12/02/1990
Nam
Hải Phòng
17B7 Khu dân cư 918 - Phúc Đồng - Long Biên - Tp. Hà Nội
0973605675
duongtk@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao Thông Vận Tải
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Việt Nam
2014
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng đường sắt
2017
Trường Đại Học Giao thông vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

B1
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Tin học, Tiếng anh, Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

2015 Bộ môn thí nghiệm công trình giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 "Bitum – Phương pháp thử nghiệm gia tốc lão hóa bitum sử dụng bình áp lực (PAV)" 2016 Cấp Bộ
2 " Nghiên cứu thực nghiệm các yêu tố ảnh hưởng với khả năng chống trượt của bê tông nhựa thông qua chỉ số góc nội ma sát (ϕ)và lực dính 'C' 2016 Cấp Trường tham gia
3 "Bê tông nhựa - phương pháp chế bị mẫu thử và xác định khối lượng thể tích của mẫu thử sử dụng thiết bị đầm xoay Superpave" 2017 Cấp Bộ Tham gia
4 Nghiên cứu phương pháp đánh giá chất lượng thực tế của nền đường sắt đang khai thác ở Việt Nam, áp dụng cho tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn 2019 Cấp Bộ Thành viên chính
5 Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc tính cơ lý đá Ballast đến thời gian khai thác lớp đá ballast trên tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn 2019 Cấp Trường Thành viên chính
6 “ Nghiên cứu sự tích bẩn của đá ballast và giải pháp sử dụng lớp subballast trên tuyến đường sắt Hà Nôị – Lạng Sơn 2019 Cấp Trường Chủ trì

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm sử dụng nano-organosilane (zycotherm) cho bê tông asphalt BTNC 12.5 sử dụng cốt liệu gốc axit trong điều kiện Việt Nam 12/2017 tạp chí giao thông

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm