Thứ Sáu ,Tháng Mười Một 24, 2017

Giảng viên: Trọng Kiến Dương - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trọng Kiến Dương
Kỹ sư
12/02/1990
Nam
Hải Phòng
102 lê lợi - q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
0973605675
duongtk@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao Thông Vận Tải
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Việt Nam
2014
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

C
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Tin học, Tiếng anh, Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

2015 Bộ môn thí nghiệm công trình giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm