Thứ Bảy ,Tháng Sáu 23, 2018

Giảng viên: Trọng Kiến Dương - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trọng Kiến Dương
Thạc sĩ
12/02/1990
Nam
Hải Phòng
102 lê lợi - q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
0973605675
duongtk@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao Thông Vận Tải
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Việt Nam
2014
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng đường sắt
2017
Trường Đại Học Giao thông vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

B1
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Tin học, Tiếng anh, Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

2015 Bộ môn thí nghiệm công trình giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 "Bitum – Phương pháp thử nghiệm gia tốc lão hóa bitum sử dụng bình áp lực (PAV)" 2016 Cấp Bộ
2 " Nghiên cứu thực nghiệm các yêu tố ảnh hưởng với khả năng chống trượt của bê tông nhựa thông qua chỉ số góc nội ma sát (ϕ)và lực dính 'C' 2016 Cấp Trường tham gia
3 "Bê tông nhựa - phương pháp chế bị mẫu thử và xác định khối lượng thể tích của mẫu thử sử dụng thiết bị đầm xoay Superpave" 2017 Cấp Bộ Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm