Thứ Tư ,Tháng Sáu 20, 2018

Giảng viên: Trương Ngọc Linh - Trung tâm Thông tin thư viện

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trương Ngọc Linh
KỸ sư
11/02/1981
Nữ
Hà nội
54 Triều Khúc Thanh Xuân Hà Nội
0988009088
linhtn@utt.edu.vn
Hà Nội
Trung tâm Thông tin thư viện

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Viện Đại học Mở Hà nội
Tin học
Chưa có thông tin
2013
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

tiếng anh
khá

4. Chứng chỉ:

tiếng Anh B

Quá trình công tác chuyên môn

Từ t9/2012 đến nay Đại học công nghệ Gtvt nhân viên thư viện

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm