Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Trương Tất Anh - Khoa Cơ khí

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trương Tất Anh
Thạc sỹ
12/10/1984
Nam
Hà Nội
54 Triều Khúc - P. Thanh Xuân Nam - Q. Thanh Xuân
Chưa có thông tin
anhtt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ khí

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học Chính quy
Đại học Hàng hải Việt Nam
Điện tự động hóa tàu thủy
Việt Nam
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
2013
Học viện Kỹ thuật quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Trìnhđộ B1

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

2010 - đến nay Khoa Cơ khí - Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm