Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Vũ Anh Tuấn - Khoa Cơ sở kỹ thuật

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vũ Anh Tuấn
Thạc sĩ
01/06/1979
Nam
Hà Nội
54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
0981698668
tuanva@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ sở kỹ thuật

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội
Xây dựng Cầu Hầm
Việt Nam
2002
Ngôn ngữ Anh
2014

2. Sau đại học:

Kỹ thuật xây dựng công trình
2008
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Bình thường

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm; Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Quá trình công tác chuyên môn

8/2002-11/2003 Công ty Cơ khí và xây dựng Thăng Long, Tổng công ty XD Thăng Long Cán bộ kỹ thuật
Từ 12/2003 đến 11/2012 Bộ môn Cơ sở kỹ thuật, Trường Cao đẳng GTVT (nay là Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải) Giảng viên
Từ 12/2012 đến 5/2014 Bộ môn Cơ sở kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Giảng viên, Phó trưởng Bộ môn Cơ sở kỹ thuật
Từ 6/2014 đến 10/2014 Bộ môn Hình họa – Vẽ kỹ thuật, Khoa Cơ sở kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Giảng viên; Phó trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn
Từ 11/2014 đến nay Bộ môn Hình họa – Vẽ kỹ thuật, Khoa Cơ sở kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Giảng viên; Trưởng Bộ môn

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu mô phỏng một số thí nghiệm chính trong môn Sức bền vật liệu bằng mô hình máy thí nghiệm ảo 2013 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Dao động của hệ liên hợp tấm – cột chịu tác dụng của tải trọng di động 2012 Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự
2 Tương tác động lực học giữa hệ dao động di động và hệ liên hợp tấm – dây – cột 2013 Tuyển tập công trình, Hội nghị khoa học toàn quốc, Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 11
3 Nghiên cứu giảm dao động cho hệ liên hợp tấm – dây – cột chịu tải trọng di động bằng thiết bị Tuned Mass Damper (TMD) 2014 Tuyển tập công trình, Hội nghị khoa học toàn quốc
4 Phân tích động lực học hệ liên hợp tấm – dây – cột chịu tác dụng của lực khí động 2015 Tạp chí Giao thông vận tải
5 Phân tích động lực học hệ liên hợp tấm – dây – cột chịu tác dụng của tải trọng di động và lực khí động 2015 Tuyển tập công trình, Hội nghị khoa học toàn quốc, Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 12
6 Phân tích động lực học hệ liên hợp dầm đôi – dây – cột chịu tác dụng của lực khí động 2015 Tuyển tập công trình, Hội nghị khoa học toàn quốc, Cơ học kỹ thuật toàn quốc

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm