Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Vũ Đình Năm - Khoa Lý luận chính trị

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vũ Đình Năm
Thạc sỹ
20/06/1986
Nam
Thanh Hoa
Khoa Lý luận chính trị- Trường Đại học Công nghệ GTVT
0976206681
namvd@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Lý luận chính trị

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Việt Nam
2010
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Hồ Chí Minh học
2014
Học viện Chính trị quốc gia HCM
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Trung
Khá

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

Từ 5/2011 đến nay Khoa Lý luận chính trị- Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT học tập và làm theo phong cách sinh hoạt HCM 2012 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT 2013 Cấp Trường Chủ nhiệm
3 Văn hóa ứng xử của sinh viên trường ĐH Công nghệ GTVT - Thực trạng và giải pháp 2014 Cấp Trường Tham gia
4 Đổi mới bộ máy của Đảng, bộ máy Nhà nước trong điều kiện mới 2015 Cấp Nhà nước Tham gia viết chuyên đề
5 Nghiên cứu động cơ học tập của sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
6 Cách mạng công nghiệp 4.0 và những thách thức đặt ra đối với sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 2018 - Đang chờ bảo vệ Cấp Trường Thành viên tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học Tuyên Quang – thủ đô trong Cách mạng Tháng Tám và Cách mạng Tháng Tám với công cuộc đổi mới.
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng, đào tạo cách mạng cho đời sau 2016 Nội san Khoa học và Công nghệ Giao thông số 1
3 Ma túy tổng hợp đang dần thế ma túy truyền thống 2016 Tạp chí Cảnh sát
4 Đường Kách mệnh và sự chuẩn bị nền tảng lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 2017 Tạp chí Giáo dục và Xã hội
5 Bản án nghiêm khắc cho các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy Số 11/ 2017 Tạp chí Cảnh sát
6 Giáo dục thi đua yêu nước cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh 2018 Tạp chí Giáo dục và Xã hội

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh qua tác phẩm đạo đức cách mạng 2013 Chính trị quốc gia và Sự thật
2 Phát huy vai trò của giáo dục- đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay 2016 Sự thật

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm