Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Vũ Đình Phiên - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vũ Đình Phiên
Thạc sỹ
26/09/1988
Nam
Hà Nội
Số 54, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin
phienvd@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng dân dụng và công nghiệp
2014
Đại học xây dựng
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
tốt

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

8/2011-11/2011 Zamil steel Viet Nam Designer
11/2011-nay Đại học công nghệ GTVT Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm