Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Vũ Dũng - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vũ Dũng
Thạc Sỹ
25/09/1982
Nam
VĨnh Yên
Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
0984709573
vudung@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học tổng hợp sư phạm Voronezh
Toán Tin
Liên Bang Nga
2007
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

TOán ứng dụng
2011
Đại học tổng hợp sư phạm Voronezh
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Anh
B
Nga
C

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm, Tin học B, Tiếng anh B

Quá trình công tác chuyên môn

Từ 2011 đến nay Tổ môn TOán khoa KHCB Trường ĐH CN GTVT Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Giáo trình Toán 3 2015 Trường DH CN GTVT
2 Giáo trình XSTK 2015 Trường DH CN GTVT

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm