Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Vũ Mai Hương - Phòng Tài chính - Kế toán

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vũ Mai Hương
Cử nhân
17/10/1973
Nữ
Hà Nội
Số nhà 274 khu giãn dân Văn Quán- Văn Quán- Hà Đông- Hà Nội
Chưa có thông tin
huongvm@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Tài chính - Kế toán

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học tại chức
Trường Đại học Thương Mại
Kế toán Tài chính
Việt Nam
2000
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
bình thường

4. Chứng chỉ:

Chuyên viên chính do Học viện Hành chính cấp năm 2013

Quá trình công tác chuyên môn

01/1995-10/1995 Phòng TC-HC trường Trung học GTVT- Khu vực I Nhân viên văn thư
11/1995-10/2005 Phòng TC-HC Trường Cao đẳng GTVT Nhân viên đánh máy
11/2005-06/2011 Phòng Tài chính- Kế toán trường Cao đẳng GTVT Chuyên viên
07/2011- nay Phòng Tài chính- Kế toán trường Đại học Công nghệ GTVT Chuyên viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu cải thiện chế độ làm việc của động cơ xăng khí ứng dụng cho ô tô hybird trong đô thị Việt Nam (MS: DT144027) 2014 Cấp Bộ Thành viên tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm