Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Vũ Phi Long - Khoa Cơ khí

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vũ Phi Long
Thạc sĩ kỹ thuật
29/05/1976
Nam
Hà Nội
54- Triều Khúc-Thanh Xuân-Hà Nội
0904.996.129
longvp@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ khí

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Cơ khí-Máy xây dựng
Việt Nam
1999
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kỹ thuật (Cơ khí giao thông)
2006
Việt Nam
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

11/1999-nay Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng video clip mô tả nguyên lý làm việc của bơm cao áp 2004 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của máy đầm trong thi công mặt đường bê tông nhựa nóng ở Việt Nam 2005 Cấp Bộ Thư ký đề tài
3 Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện khí hậu và tính chất cơ lý của bê tông nhựa đến vận tốc làm việc của máy đầm trong thi công mặt đường bê tông nhựa ở Việt Nam 2008 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
4 Nghiên cứu xây dựng mới các bài thí nghiệm truyền động điện - thủy lực máy xây dựng xếp dỡ phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy 2009 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
5 Nghiên cứu chọn dạng máy đa năng xây dựng đường giao thông nông thôn ở Việt Nam 2010 Cấp Bộ Thư ký đề tài
6 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để mô phỏng các mạch thủy lực dùng trên các máy xây dựng hiện đang thi công ở Việt Nam phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu 2011 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
7 Xây dựng thư viện mô phỏng hệ thống thủy lực các máy làm đất phục vụ giảng dạy cho chuyên ngành máy xây dựng 2012 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
8 Ứng dụng Matlab-simulink nghiên cứu khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình làm việc của lu rung SW70D bằng mô hình động lực học 2013 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Thực trạng công tác cơ giới hóa thi công đường giao thông nông thôn ở đồng bằng Bắc bộ 2011 Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải -số 36
2 Nghiên cứu phương pháp chọn dạng máy xây dựng đa năng thi công đường giao thông nông thôn Việt Nam 2011 Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải -số 36

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm