Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Vũ Quang Dũng - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vũ Quang Dũng
Thạc sĩ kỹ thuật
17/04/1983
Nam
Thái Nguyên
Nhà B2, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
0946367357
dungvq@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao thông vận tải
Xây dựng cầu đường bộ
Trong nước
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng cầu hầm
2013
Đại học Xây dựng
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B1 chuẩn châu âu

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2009 - 2012 Công ty Cổ phần xây dựng Địa ốc T&D Kỹ thuật
2013 - 2014 Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên tại Bộ môn Địa kỹ thuật
2015 - nay Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên tại Bộ môn Thí nghiệm công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Bitum - phương pháp thử nghiệm gia tốc lão hóa bitum sử dụng bình áp lực (PAV) 2015 Cấp Bộ Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Hiệu quả của thiết bị giảm chấn cột chất lỏng điều chỉnh TLCDs trong việc giảm dao động của tháp cầu dây văng khi chịu tải trọng gió kích động ngẫu nhiên ồn trắng 2014 Tạp chí khoa học công nghệ GTVT
2 Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm đặc tính lưu biến bitum sử dụng tại Việt Nam 2015 Tạp chí khoa học công nghệ GTVT

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm