Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Vũ Thế Thuần - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vũ Thế Thuần
Thạc sỹ
31/05/1988
Nam
Thái Bình
Bộ môn Thí nghiệm Công trình - Khoa Công trình. P203-A4 Trường ĐH Công nghệ GTVT
0982.902.661
thuanvt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Trường đại học Giao thông vận tải
Xây dựng cầu đường bộ
Việt Nam
2012
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô
2018
Trường Đại học Công nghệ GTVT
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Bình thường

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ thí nghiệm kiểm tra cầu đường bộ, Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

T12/2012 đến năm 2013 Bộ môn Cơ học đất - VLXD Kỹ sư
Năm 2013 đến năm 2014 Bộ môn Địa Kỹ Thuật Kỹ sư
Năm 2014 đến nay Bộ môn Thí nghiệm Công trình Kỹ sư

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu sử dụng tro bay thay thế bột khoáng cho hỗn hợp bê tông nhựa trong xây dựng công trình giao thông 2017 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Nghiên cứu cải tiến chất lượng bê tông Asphalt sử dụng cốt liệu gốc axit tại Việt Nam bằng phụ gia dính bám nano organosilane (Zycotherm) 2018 Cấp Trường Tham gia
3 Nghiên cứu bước đầu khả năng ứng dụng xỉ thép nhà máy gang thép Thái Nguyên cho bê tông nhựa chặt C12.5 2018 Cấp Trường Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Trần Ngọc Hưng, Vũ Thế Thuần, Tạ Thị Hồng Nhung, Trọng Kiến Dương - Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm sử dụng nano-organosilane (zycotherm) cho bê tông asphalt BTNC12.5 sử dụng cốt liệu gốc axit trong điều kiện Việt Nam 2017 Tạp chí giao thông vận tải tháng 12/2017
2 Trần Ngọc Hưng, Vũ Thế Thuần, Lê Thanh Hải "A Study on Experimental Method and Influence of Some Factors on The Internal Friction Angle and Cohesion of Dense-Graded Hot Mix Asphalt 12.5mm Under Vietnam Conditions" 2018 International Journal of Applied Engineering Research, Volume 13, Number 9 (2018) pp. 6648-6654

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm