Thứ Hai ,Tháng Một 22, 2018

Giảng viên: Vũ Thế Thuần - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vũ Thế Thuần
Kỹ sư
31/05/1988
Nam
Thái Bình
Bộ môn Thí nghiệm Công trình - Khoa Công trình. P203-A4 Trường ĐH Công nghệ GTVT
0982902661
thuanvt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Trường đại học Giao thông vận tải
Xây dựng cầu đường bộ
Việt Nam
2012
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Bình thường

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ thí nghiệm kiểm tra cầu đường bộ, Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

T12/2012 đến năm 2013 Bộ môn Cơ học đất - VLXD Kỹ sư
Năm 2013 đến năm 2014 Bộ môn Địa Kỹ Thuật Kỹ sư
Năm 2014 đến nay Bộ môn Thí nghiệm Công trình Kỹ sư

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Bước đầu nghiên cứu sử dụng tro bay thay thế bột khoáng trong thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa Đang trong quá trình hoàn thành Cấp Trường Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm