Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Vũ Thị Hải Anh - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vũ Thị Hải Anh
Tiến sĩ
11/12/1982
Nữ
Hà Nội
54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
0435520750
anhvth@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Thương Mại
Quản trị Marketing
Việt Nam
2004
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Quản lý kinh tế
2010
Trường Đại học Thương Mại
Tổ chức và quản lý vận tải
2018
Trường Đại học Giao thông vận tải
Nghiên cứu marketing dịch vụ vận tải đường sắt

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh B2
Trung bình

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm, Renewable Energy and Energy Efficiency, Seminar on port shipping and logistics management in foreign trade for developing countries, Intermediate English language and communication skills,

Quá trình công tác chuyên môn

08/2004-03/2011 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp, Khoa Kinh tế Vận tải, Trường Cao đẳng GTVT (nay là Trường Đại học Công nghệ GTVT) Giảng dạy, Nghiên cứu khoa học
04/2011 - nay Bộ môn Quản trị doanh nghiệp, Khoa Kinh tế Vận tải, Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy, Nghiên cứu khoa học

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách đi tàu tại ga Hà Nội dưới góc độ marketing dịch vụ 2015 Cấp Trường Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nghiên cứu mối tương quan giữa các biến số marketing trong mô hình “7P + S” cho dịch vụ vận tải hành khách đường sắt 2015 Tạp chí Giao thông vận tải
2 Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách đi tàu theo quan điểm marketing dịch vụ 7P 2016 Nội san Khoa học Công nghệ GTVT
3 Nghiên cứu mối quan hệ giữa marketing vận tải và logistics 2016 Tạp chí Giao thông vận tải
4 Điều chỉnh cách tính giá thành vận tải đường sắt phù hợp với tình hình mới hiện nay 2017 Tạp chí Giao thông vận tải
5 Những vấn đề mới trong chính sách giá cước của doanh nghiệp vận tải đường sắt 2017 Tạp chí Giao thông vận tải
6 Nghiên cứu ứng dụng công cụ marketing online cho dịch vụ vận tải đường sắt 9/2018 Tạp chí Giao thông vận tải

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm