Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Vũ Thị Hồng Sen - Phòng Hành chính - Quản trị

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vũ Thị Hồng Sen
Cử nhân
30/01/1975
Nữ
Nam Định
Xóm Đình - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội
0914789001
senvth@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Hành chính - Quản trị

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Công nghệ GTVT
Kế toán Tổng hợp
Việt Nam
2010
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

8/2011-nay Phòng Hành chính - Quản trị Nhân viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm