Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Vũ Trung Hiếu - Phòng KHCN và HTQT

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vũ Trung Hiếu
Thạc sĩ
18/10/1987
Nam
Hưng Yên
Phòng KHCN&HTQT, phòng 205 - Nhà H3 - Đại học Công nghệ GTVT
098 445 6886
hieuvt@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng KHCN và HTQT

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Xây dựng công trình giao thông
Việt Nam
2010
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng Đường ô tô và Đường Thành phố
2012
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Bình thường

4. Chứng chỉ:

Tiếng Anh, Tin học, Quản lý dự án, Thẩm tra viên ATGT, An toàn lao động, Vệ sinh lao động, Thiết kế Công trình giao thông , Nghiệp vụ sư phạm, Kiểm định chất lượng công trình,

Quá trình công tác chuyên môn

T8/2011-T11/2013 Phòng KHCN&HTQT - Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Chuyên viên
T12/2013 - nay Phòng KHCN&HTQT - Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Chuyên viên - Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu, chế tạo mô hình giao thông thông minh trên đường cao tốc phụ vụ công tác đào tạo trong ngành giao thông vận tải. Mã số: DT 144037 Cấp Bộ Tham gia
2 Nghiên cứu thiết kế công trình bến cảng trên cơ sở lý thuyết độ tin cậy. Mã số: DT134008 2014 Cấp Bộ Tham gia
3 Tăng cường công tác thẩm định an toàn giao thông trên hệ thống quốc lộ và đường bộ cao tốc 2015 Cấp Bộ Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Một số ý kiến về sử dụng thép truyền lực tại khe co dãn trong quy trình thiết kế áo đường cứng 22TCN-95 2012 Hội thảo Khoa học Giao thông vận tải
2 Phương pháp thiết kế và giải pháp kết cấu mặt đường có lớp bê tông nhựa trên nền bê tông xi măng hiện hữu 2015 Tạp chí Giao thông vận tải số đặc biệt T10/2015
3 Ảnh hưởng của hằn lún vệt bánh xe trên mặt đường bê tông nhựa đến an toàn giao thông đường bộ 2015 Tạp chí Giao thông vận tải số đặc biệt T10/2015
4 Tính toán biến dạng hằn lún và đánh giá ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ đến độ ổn định cắt trượt lớp bê tông nhựa mặt đường trong điều kiện Việt Nam 2017 Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 9/2017
5 Xác định nguyên nhân và kiến nghị giải pháp sử dụng vật liệu khắc phục biến dạng không hồi phục và xô trượt lớp bê tông asphalt mặt đường trong điều kiện Việt Nam 2017 Tạp chí Giao thông vận tải số đặc biệt
6 Nghiên cứu tính toán xác định chiều sâu vùng biến dạng dẻo lớp bê tông nhựa trong kết cấu mặt dường ô tô 2017 Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 12/2017
7 A Study On Calculation of Rutting Depth of Pavement Asphalt Concrete Layer In Under Vietnam Conditions 2018 International Journal of Applied Engineering Research, Volume 13, Number 7 (2018), pp.5452-5457.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm