Thứ Năm ,Tháng Mười 18, 2018

Giảng viên: Vũ Văn Hiệp - Khoa Cơ khí

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vũ Văn Hiệp
Thạc sỹ
15/09/1986
Nam
Ninh Bình
SN 537 - Nguyễn Hoàng Tôn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
086.88.159.86
hiepvuvan@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ khí

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao thông vận tải
Đầu máy toa xe
Việt Nam
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Khai thác bảo trì đầu máy xe lửa, toa xe
2013
Đại học Giao thông vận tải
Khai thác bảo trì đầu máy xe lửa, toa xe
Chưa có thông tin
Đại học Giao thông vận tải
Quy hoạch sức kéo trong ngành đường sắt Việt Nam đến năm 2020-2025

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh B2
Khá

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm; Chứng chỉ tin học - ĐH CNGTVT cấp; Chứng chỉ Đầu máy toa xe - KRRI cấp;

Quá trình công tác chuyên môn

2009-2010 Trường CĐN Đường sắt Giảng dạy và NCKH
6/2010-6/2016 Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng dạy và NCKH; Bí thư chi đoàn GV Khoa Cơ khí từ năm 2014 đến nay
7/2016 đến nay Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên, Phó trưởng Bộ môn Đầu máy toa xe và tàu điện Metro

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Khảo sát quá trình hao mòn và sử dụng phần mềm Matlab để xác định thời hạn làm việc bộ trục bánh xe Đầu máy D19E 2011 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Đánh giá độ tin cậy của bộ trục bánh xe đầu máy diesel D19E trong quá trình thiết kế 2012 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
3 Nghiên cứu sự hao mòn mặt lăn bánh xe để hiệu chỉnh chu kỳ sửa chữa cấp R2 và Rk của bộ phận chạy đầu máy D19E 2016 Cấp Trường Cán bộ tham gia
4 Nghiên cứu xây dựng các đặc tính làm việc cho động cơ điện kéo TEO-15B trên đầu máy D12E 2017 Cấp Trường Hướng dẫn sinh viên NCKH
5 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Solidworks trong thiết kế hộp giảm tốc 2 cấp khai triển 2017 Cấp Trường Hướng dẫn sinh viên NCKH
6 Ứng dụng phần mềm Matlab vào tính toán tính năng động lực theo phương thẳng đứng của đầu máy D19E 2017 Cấp Trường Đồng hướng dẫn sinh viên NCKH

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 GS.TS. Đỗ Đức Tuấn, ThS. Vũ Văn Hiệp, Đánh giá độ tin cậy của bộ trục bánh xe đầu máy theo độ bền và hiệu ứng tải trọng 06/2013 Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 42, trang 84-89
2 GS.TS. Đỗ Đức Tuấn, ThS. Vũ Văn Hiệp, Đánh giá độ tin cậy của bộ trục bánh xe đầu máy theo độ dôi của các mối ghép 09/2013 Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 43, trang 13-19

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm