Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Vũ Văn Linh - Khoa Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vũ Văn Linh
Thạc sỹ
29/11/1987
Nam
hanoi
Văn Quán _ Phúc La - Hà Đông - Hà Nội
01687890050
linhvv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Đại học Bách Khóa Hà Nội
Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp
Vietnam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Điều khiển tự động hóa
2015
Đại học bách khoa hà nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng anh
khá

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

1-8-2016 - nay Tổ Điện tử viễn thông - Khoa Công nghệ thông tin Giảng dạy
1-5-2011 - 1-8-2016 Tổ CNKT Điện Điện tử - Khoa Công nghệ thông tin Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm