Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Vũ Xuân Nhâm - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vũ Xuân Nhâm
Thạc sĩ
05/01/1982
Nam
Hà Nội
Số 54, Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
0985695098
nhamvx@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Đại học Khoa học tự nhiên- ĐHQGHN
Toán học
Việt Nam
2004
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Đại số và lý thuyết số
2006
Đại học Khoa học tự nhiên-ĐHQGHN
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá thường xuyên

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên CĐ-ĐH, Tiếng Anh C, Tin học văn phòng B

Quá trình công tác chuyên môn

1/8/2013-nay Bộ môn Toán-Khoa Khoa học cơ bản-Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 TOÁN II, Lê Thị Hậu-Vũ Xuân Nhâm 2016 Nhà xuất bản Giao thông vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm