Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Vương Thị Bạch Tuyết - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vương Thị Bạch Tuyết
Tiến sỹ
27/10/1984
Nữ
Hà Nội
Tổ môn Kế toán - Kiểm toán, Đại học công nghệ GTVT- 54 Triều khúc, Thanh xuân, Hà nội
0979141352
tuyetvtb@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Thương Mại
Kế toán tài chính
Việt nam
2006
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kế toán
2010
Đại học Thương Mại
Kế toán
2018
Học viện Tài Chính
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các Tổng công ty xây dựng công trình giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải

3. Ngoại ngữ

Tiếng anh
B1

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ Tin học, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giành cho giảng dạy đại học

Quá trình công tác chuyên môn

2006-2008 Trường trung cấp kế toán Hà Nội Giảng dạy
2008-nay Trường đại học công nghệ giao thông vận tải Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Giáo trình kế toán trong doanh nghiệp xây lắp, nông nghiệp, sổ số Cấp Trường
2 Nghiên cứu xây dựng quy trình giảng dạy thực hành nghiệp vụ kế toán 2013 Cấp Trường Tham gia
3 Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp lập Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty XDCTGT4 2017 Cấp Trường Tham gia
4 Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị tại Công ty cổ phần cơ khí Thăng Long 2018 Cấp Trường Chủ biên

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 “Sự khác biệt về kế toán chi phí, doanh thu trước và sau khi ban hành VAS 29 “ Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót” 2013 Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán Số 10/2013
2 “Thiết kế bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định tại Tổng công ty XDCT giao thông 8” 2015 Tạp chí Kế toán - Kiểm toán
3 Dấu hiệu gian lận và sai sót chủ yếu về kế toán hoạt động ngân hàng thương mại 2015 Tạp chí hỗ trợ phát triển
4 Kế toán chi phí Logitics góp phần tăng lợi nhuận của doanh nghiệp” 2015 Tạp chí thanh tra tài chính
5 Đánh giá, hạch toán TSCĐ hữu hình tại các công ty xây dựng, bài học và kinh nghiệm 2012 Tạp chí Kế toán - Kiểm toán
6 Thiết kế sổ lưu chuyển dòng tiền phục vụ lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2015 Tạp chí Kế toán - Kiểm toán
7 Tổ chức kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp sản xuất 2016 Tạp chí tài chính
8 Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện tổ chức phân tích BCTC tại các Tổng công ty XDCTGT thuộc Bộ giao thông vận tải 2017 Tạp chí tài chính
9 Kinh nghiệm tổ chức công tác kế toán theo mô hình công ty mẹ - công ty con 2017 Tạp chí thanh tra tài chính
10 Vận dụng kế toán môi trường trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản tại Việt Nam 2018 Tạp chí Tài chính - Đầu tư Đông Nam á

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm