Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Vương Thị Hương - Khoa Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vương Thị Hương
Thạc sỹ
08/03/1983
Nữ
Hà Nội
V1 CC Victoria - Phú La - Hà Đông- Hà Nội
0978223045
huongvt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính Quy
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Tự Động Hóa
Việt Nam
2008
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Tự động hóa
2010
Học viện Kỹ thuật quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng anh
Cơ bản

4. Chứng chỉ:

Giáo dục học đại học

Quá trình công tác chuyên môn

2008 đến nay Khoa CNTT đại học CNGTVT GIảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm