Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Yên Văn Thực - Khoa Cơ khí

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Yên Văn Thực
Thạc sỹ
23/04/1986
Nam
Thanh Hóa
Bộ môn Đầu máy toa xe - Phòng 501 - Nhà H1 - Đại học Công nghệ GTVT - Số 54 Triều Khúc - P. Thanh Xuân Nam - Q. Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Chưa có thông tin
thucyv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ khí

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao thông Vận tải
Cơ khí chuyên dùng
Việt Nam
2010
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Khai thác, bảo trì đầu máy xe lửa, toa xe
2014
Đại học Giao thông Vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh B
Trung bình

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

09/2010 - nay Bộ môn Đầu máy Toa xe - Khoa Cơ Khí Giảng dạy, hướng dẫn sinh viên thực tập chuyên ngành Đầu máy toa xe, hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Đầu máy toa xe, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Ứng dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic để xây dựng phần mềm tính độ dốc quy đổi trên những đoạn đường phức tạp 2011 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Đánh giá độ tin cậy của bộ trục bánh xe đầu máy diesel D19E trong quá trình thiết kế 2011 - 2012 Cấp Trường Cán bộ tham gia
3 Nghiên cứu sự hao mòn mặt lăn bánh xe để hiệu chỉnh chu kỳ sửa chữa cấp R2 và Rk của bộ phận chạy đầu máy D19E 2014 - 2015 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm