Thứ Sáu ,Tháng Mười Một 24, 2017

Danh sách Cán bộ - Giảng viên - Người lao động
Trường Đại học Công nghệ GTVT

# Giảng viên Đơn vị Cơ sở đào tạo Lý lịch khoa học
1 Lê Thành Long Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
2 Nguyễn Văn Tuấn Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
3 Phạm Thị Quế Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
4 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
5 Tạ Thị Dung Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
6 Nguyễn Thị Thu Trang Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
7 Nguyễn Văn Hồng Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
8 Vũ Thị Tuyết Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
9 Lê Trọng Bình Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
10 Nguyễn Thanh Đức Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
11 Bùi Thị Phương Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
12 Phạm Văn Tình Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
13 Nguyễn Thị Mơ Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
14 Nguyễn Đăng Nam Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
15 Lê Thị Hồng Điệp Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
16 Nông Thị Lan Hương Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
17 Nguyễn Thị Thơm Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
18 Tạ Quang Minh Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
19 Nguyễn Thị Hải Vân Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
20 Trần Anh Tuấn Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
21 Nguyễn Thị Nguyệt Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
22 Dương Văn Dũng Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
23 Triệu Thị Phương Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
24 Trần Đức Long Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
25 Vũ Văn Cường Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
26 Phạm Văn Lộ Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
27 Nguyễn Sỹ Nghiệp Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
28 Vũ Thị Tuyết Nga Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
29 Nguyễn Thị Hoa Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
30 Thân Hồng Thắng Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
31 Lê Hải Long Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
32 Tạ Thiếu Sinh Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
33 Lê Thị Thu Hương Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
34 Hoàng Trung Thành Cở sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết