Đặng Thu Hằng

Đặng Thu Hằng

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  25/12/1986
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Chưa có thông tin
 • business Địa chỉ:
  Chưa có thông tin
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Kinh tế vận tải
 • mail Email:
  hangdt@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0904962586
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam
 • Ngành học
  Kế toán
 • Năm tốt nghiệp
  2008
 • Nước đào tạo
  Vietnam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Khá
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Kinh tế
 • Nơi đào tạo
  Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam
 • Năm cấp bằng
  2011
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chứng chỉ Tin học văn phòng, Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 2/2009 đến tháng 11/2011
  Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam
  Giảng viên
 • 12/2011 đến nay
  Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Giảng viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm