Hà Thị Diệu Linh

Hà Thị Diệu Linh

Cử nhân

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  08/05/1989
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Thái Bình
 • business Địa chỉ:
  54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Phòng Tổ chức cán bộ
 • mail Email:
  linhhtd@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  043.5526339
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Lao động - Xã hội
 • Ngành học
  Bảo hiểm
 • Năm tốt nghiệp
  2011
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: bình thường
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chứng Bồi dưỡng kiến thức nhà nước chương trình chuyên viên, Chứng chỉ Tin học, Chứng chỉ Tiếng Anh, chứng chỉ B1
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 10/2011-nay
  Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Chuyên viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm