Nguyễn Hữu Anh

Nguyễn Hữu Anh

Thạc sĩ kỹ thuật

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu thành phần, các đặc tính cơ lý của bê tông Geopolymer tro bay và ứng dụng cho kết cấu dầm đúc sẵn
  Vai trò: Thành viên chính
  2017
  Cấp Bộ
 • 2
  Nghiên cứu một số tính chất cơ lý của xỉ thép để làm cốt liệu cho bê tông Geopolymer tro bay
  Vai trò: Hướng dẫn 2 (nhóm NCKHSV)
  2018
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng chính đến tính công tác và cường độ của vữa Geopolymer tro bay cốt liệu xỉ thép
  Vai trò: Hướng dẫn 2 (nhóm NCKHSV)
  2018
  Cấp Trường
 • 4
  Nghiên cứu thiết kế chế tạo bê tông cốt liệu nhẹ và đề xuất sử dụng cho công trình giao thông
  Vai trò: Tham gia
  2018
  Cấp Bộ
 • 5
  Nghiên cứu thiết kế hoán cải máy rải bê tông Asphalt một lớp thành máy rải bê tông asphalt hai lớp đồng thời trong điều kiện Việt Nam
  Vai trò: Thành viên chính
  2019-2020
  Cấp Bộ
 • 6
  Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bê tông asphalt tái chế ấm và ứng dụng trong xây dựng đường ô tô
  Vai trò: Tham gia
  2020
  Cấp Nhà nước
 • 7
  Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng mối tương quan giữa cường độ nén và mô đun đàn hồi của bê tông xi măng với vận tốc xung siêu âm
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  Dự kiến T8/2019
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  EXPERIMENTAL RESEARCH ON STRESS-STRAIN CURVES AND EQUIVALENT STRESS BLOCK PARAMETERS FOR CEMENT CONCRETE WITH COMPRESSIVE STRENGTH RANGED FROM 30MPa TO 80MPa
  2019
  Số 04/2019/tạp chí GTVT trang 111
 • 2
  Nghiên cứu một số tính chất cơ học của vữa Geopolymer tro bay có sử dụng cát biển và nước biển
  2016
  Khoa học trẻ ngành GTVT - tổ chức tại trường Đại học Công nghệ GTVT
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin