Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Tuấn

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng KHCN và HTQT

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu, thiết kế mô hình tàu lặn kiểm tra công trình giao thông dưới nước.
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2013
  Cấp Trường
 • 2
  Xây dựng lồng ghép nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động đào tạo ngành Cơ khí GTVT, mã số NL132006
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2013
  Cấp Bộ
 • 3
  Khảo sát, đánh giá và dự thảo Sổ tay hướng dẫn nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong hệ thống động lực tàu thủy, mã số NL122002
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2014
  Cấp Bộ
 • 4
  Tính toán, xác định lượng phát thải của xe mô tô, xe gắn máy và đề xuất phương pháp kiểm soát tại 5 thành phố lớn năm 2013-2014, mã số MT133007
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2014
  Cấp Bộ
 • 5
  Thiết kế, chế tạo thí điểm xe mini-bus điện 12-15 chỗ ngồi. Đánh giá, dự thảo tiêu chuẩn và đề xuất ứng dụng trên một số tuyến vận tải hành khách công cộng tại các thành phố, 2013-2014, mã số NL132004
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2015
  Cấp Bộ
 • 6
  Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm đa năng (CBR – Marshall) xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nhiệm và xác định độ ổn định, độ dẻo của bê tông nhựa theo phương pháp Marshall, mã số DT124040
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2015
  Cấp Bộ
 • 7
  Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo tàu lặn ứng dụng trong công tác khảo sát, kiểm tra công trình giao thông dưới nước, mã số DT134024.
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2015
  Cấp Bộ
 • 8
  Nghiên cứu, chế tạo mô hình giao thông thông minh trên đường cao tốc phục vụ công tác đào tạo trong các trường ngành Giao thông vận tải, mã số DT144037
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2016
  Cấp Bộ
 • 9
  Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị cắt bê tông cốt thép tích hợp trên máy xúc thuỷ lực phục vụ thi công và ứng cứu nhanh trong sửa chữa các công trình giao thông”, mã số DT153047
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2016
  Cấp Bộ
 • 10
  Nghiên cứu tính toán, thiết kế, chế tạo thiết bị lát gạch nền (Block paver) phục vụ lát nền (lớp mặt) các công trình giao thông, mã số DT164006
  Vai trò: Thư ký đề tài
  2016
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nghiên cứu khả năng tích hợp hệ thống bổ sung năng lượng mặt trời cho một thiết bị lặn tự hành trong điều kiện khí hậu của Việt Nam
  2016
  Hội nghị Khoa học Toàn Quốc lần thứ 2 về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa
 • 2
  Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình Robot hoạt động dưới nước
  2015
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam – Số 8 năm 2015
 • 3
  Nghiên cứu chế tạo Robot sơn tự động phục vụ trong nhà máy sơn tĩnh điện
  2011
  Tạp chí Tự động hóa
 • 4
  Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống triết rót nước tự động chai nước C2 – Tạp chí Hội Nghị Khoa học sinh viên năm 2009 – Đại học Bách Khoa Hà Nội.
  2008-2009
  Đại học Bách Khoa HN
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin