Phạm Đức Anh

Phạm Đức Anh

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Trung tâm Công nghệ thông tin

Lý lịch sơ lược
  • perm_identity Ngày sinh:
    26/02/1989
  • person_pin Giới tính:
    Nam
  • location_on Tỉnh/Thành phố:
    Hà Nội
  • business Địa chỉ:
    Phòng 101 - H3 Số 54 - Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
  • invert_colors Cơ sở đào tạo:
    Hà Nội
  • album Đơn vị:
    Trung tâm Công nghệ thông tin
  • mail Email:
    anhpd@utt.edu.vn
  • phone Điện thoại:
    097 5790 500
Quá trình đào tạo
  • stars
    1. Đại học
  • Hệ đào tạo
    Chính quy
  • Nơi đào tạo
    Đại học Bách Khoa
  • Ngành học
    Công nghệ thông tin
  • Năm tốt nghiệp
    2011
  • Nước đào tạo
    Việt Nam
  • Bằng đại học 2
    Chưa có thông tin
  • Năm tốt nghiệp bằng 2
    Chưa có thông tin
  • stars
    3. Ngoại ngữ
  • 1. Chưa có thông tin
    Mức độ: Chưa có thông tin
  • forum
    2. Sau đại học
  • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
    Quản trị kinh doanh
  • Nơi đào tạo
    Đại học Ngoại Thương
  • Năm cấp bằng
    2014
  • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
    Chưa có thông tin
  • Nơi đào tạo
    Chưa có thông tin
  • Năm cấp bằng
    Chưa có thông tin
  • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
    Chưa có thông tin
  • stars
    4. Chứng chỉ
  • Chưa có thông tin
Quá trình công tác chuyên môn
  • Thời gian
    Nơi công tác
    Công việc đảm nhận
  • 2009 - 2010
    Công ty Cổ phần Telsoft
    Thực tập viên lập trình hệ thống
  • 2010 - 2011
    Viện công nghệ thông tin - Đại học Bách Khoa Hà Nội
    Hỗ trợ nghiên cứu khoa học - phát triển ứng dụng vi mạch điều khiển
  • 2011 - 2016
    Trung tâm CNTT - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVNICT)
    Chuyên viên lập trình - phát triển các hệ thống ứng dụng phục vụ ngành điện
  • 2016 - Nay
    Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
    Kỹ sư
Các hướng nghiên cứu quan tâm