Phạm Ngọc Hưng

Phạm Ngọc Hưng

thạc sỹ kỹ thuật

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Một số vấn đề còn tồn tại trong tiêu chuẩn TCXDVN 356- 2005 về việc tính toán cấu kiện bê tông chịu uốn xoắn đồng thời
  Vai trò:
  2011
  Cấp Trường
 • 2
  Các biện pháp thi công tường trong đất
  Vai trò:
  2012
  Cấp Trường
 • 3
  Lựa chọn hệ kết cấu hợp lý cho công trình số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội
  Vai trò:
  2013
  Cấp Trường
 • 4
  Liên kết giữa dầm thép với cột ống thép nhồi bê tông theo tiêu chuẩn CESC của Trung Quốc
  Vai trò:
  2013
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Xác định khả năng chịu nén của tiết diện thép tạo hình nguội bằng phương pháp cường độ liên tục (CSM)
  2017
  Tạp chí Xây dựng - số tháng 4 năm 2017
 • 2
  Xác định khả năng chịu uốn của tiết diện thép tạo hình nguội bằng phương pháp cường độ liên tục (CSM)
  2017
  Tạp chí xây dựng- số tháng 5/2017
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Tiêu chuẩn Austraylia/New Zealand về Kết cấu tạo hình nguội
  2018
  Nhà xuất bản Xây dựng
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin