Trần Thị Thanh Thủy

Trần Thị Thanh Thủy

Cử nhân

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Tài chính - Kế toán

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  01/07/1964
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Phòng Tài chính - Kế toán
 • mail Email:
  thuyttt@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  Chưa có thông tin
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Đại học tại chức
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Thương Mại
 • Ngành học
  Kế toán Tài chính
 • Năm tốt nghiệp
  2000
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: bình thường
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Kế toán trưởng tại Bộ Giao thông vận tải năm 2001
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 04/1985-04/1990
  Xí nghiệp xây dựng Đường 210
  Kỹ thuật đội xe 3
 • 05/1990-05/2011
  Trường Cao đẳng Giao thông vận tải
  Kế toán
 • 06/2011-nay
  Trường Đại học Giao thông vận tải
  Kế toán trưởng
Các hướng nghiên cứu quan tâm