Trần Trung Hiếu

Trần Trung Hiếu

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ neo trong đất để gia cố đê biển sử dụng làm nền đường ô tô ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng
  Vai trò: Tham gia
  2013
  Cấp Nhà nước
 • 2
  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Hawkeye trong khảo sát đánh giá chất lượng mặt đường
  Vai trò: Tham gia
  2014
  Cấp Bộ
 • 3
  Nghiên cứu đánh giá chất lượng bitum bằng thiết bị cắt động lưu biến có thí nghiệm đối chiếu với độ nhớt động học
  Vai trò: Tham gia
  2015
  Cấp Bộ
 • 4
  Nghiên cứu thực nghiệm mô đun đàn hồi động của vật liệu trong kết cấu mặt đường mềm
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2016
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Use of probility density function based on IRI index to evaluate the longitudinal evenness of pavement surfaces
  2015
  Hội nghị KHCN GTVT lần thứ 3 (kỷ niệm 70 năm thành lập trường ĐH Công nghệ GTVT)
 • 2
  Xu thế và chiến lược khai thác – sử dụng không gian ngầm để phát triển đô thị bền vững
  2014
  Tạp chí GTVT, số đặc biệt, ISSN 0866-7012
 • 3
  Công tác quan trắc trong thi công công trình ngầm
  2013
  Tạp chí GTVT, số tháng 8/2013
 • 4
  Micro-Brillouin spectroscopy mapping of the residual density field induce by Vicker indentation in a soda-lime silicate glass
  2012
  Applied physics letters 100, 231901 (2012)
 • 5
  Dynamical origin of anomalous temperature hardening of elastic modulus in vitreous silica
  2011
  Physical Review 84, 024201, (2011)
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin