Trịnh Thanh Bình

Trịnh Thanh Bình

Cử nhân

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Thanh tra giáo dục

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  16/08/1991
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  820 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Phòng Thanh tra giáo dục
 • mail Email:
  trinhthanhbinh91@gmail.com
 • phone Điện thoại:
  0931118191
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
 • Ngành học
  Quản trị kinh doanh
 • Năm tốt nghiệp
  2014
 • Nước đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Bình thường
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chưa có thông tin
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 3/2016 - Nay
  Trường Đại học Công nghệ GTVT
  CV Phòng Thanh tra giáo dục
Các hướng nghiên cứu quan tâm