Trương Văn Toàn

Trương Văn Toàn

Thạc Sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Cơ sở kỹ thuật

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Ứng dụng phương pháp mô hình hóa tính toán thiết kế sàng rung năng suất 200 tấn/h
  Vai trò: Đồng tác giả với KS Bùi Văn Trầm và KS Dương Đình Dụng
  2010
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ dư ứng lực trong thiết kế dầm chủ cổng trục
  Vai trò: Chủ trì
  2013
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu cơ sở khoa học trong việc tính toán thiết kế thiết bị vớt rác điều khiển bằng thủy lực dùng trong các nhà máy thủy điện tại Việt Nam
  Vai trò: Chủ trì
  2014
  Cấp Trường
 • 4
  Ứng dụng phần mềm Matlab-Simulink xây dựng mô hình 1/4 hệ thống treo thủy khí trên ô tô
  Vai trò: Tham gia
  2015
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Vẽ Kỹ thuật Cơ Khí
  2016
  Nhà Xuất Bản GTVT
 • 2
  Hình Học Họa Hình
  2016
  Nhà Xuất Bản GTVT
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin