Vũ Thọ Hưng

Vũ Thọ Hưng

thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Lý lịch sơ lược
  • perm_identity Ngày sinh:
    16/03/1987
  • person_pin Giới tính:
    Nam
  • location_on Tỉnh/Thành phố:
    Hà Nội
  • business Địa chỉ:
    bộ môn Đường bộ Khoa Công trình
  • invert_colors Cơ sở đào tạo:
    Hà Nội
  • album Đơn vị:
    Khoa Công trình
  • mail Email:
    hungvt@utt.edu.vn
  • phone Điện thoại:
    0363974757
Quá trình đào tạo
  • stars
    1. Đại học
  • Hệ đào tạo
    đại học chính quy
  • Nơi đào tạo
    Hà Nội
  • Ngành học
    Xây dựng cầu đường
  • Năm tốt nghiệp
    2010
  • Nước đào tạo
    Việt Nam
  • Bằng đại học 2
    Chưa có thông tin
  • Năm tốt nghiệp bằng 2
    Chưa có thông tin
  • stars
    3. Ngoại ngữ
  • 1. Tiếng Anh
    Mức độ: C
  • forum
    2. Sau đại học
  • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
    Xây dựng công trình giao thông
  • Nơi đào tạo
    Đại học giao thông vận tải Hà Nội
  • Năm cấp bằng
    2019
  • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
    Chưa có thông tin
  • Nơi đào tạo
    Chưa có thông tin
  • Năm cấp bằng
    Chưa có thông tin
  • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
    Chưa có thông tin
  • stars
    4. Chứng chỉ
  • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Chứng chỉ Dự toán. Chứng chỉ QLDA. Chứng chỉ Tư vấn giám sát công trình GT. Chứng chỉ ngoại ngữ. Chứng chỉ tin học.
Quá trình công tác chuyên môn
  • Thời gian
    Nơi công tác
    Công việc đảm nhận
  • 2010
    Bộ môn Đường Khoa Công trình ĐH Công nghệ GTVT
    Giảng viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm