Cơ cấu tổ chức


Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng : 21/12/2016

Đội ngũ cán bộ: Tổng số 05 đồng chí ( 03 đ/c Hà Nội; 02 đ/c Vĩnh Yên)

* TS Phạm Văn Tân
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Email: tanpv@utt.edu.vn             Điện thoại: 0984823369
- Địa chỉ: Phòng 111 - H1

* Thạc sĩ Tạ Ngọc Bài
- Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Email: baitn@utt.edu.vn            Điện thoại: 02113712609 - 0943306978
- Địa chỉ: Phòng 106 - B1

* Thạc sĩ Lê Văn Hoa
- Chức vụ: Giảng viên chính - chuyên viên
- Email: hoaquy61@gmail.com   Điện thoại: 0988557861
- Địa chỉ: Phòng 111 - H1

* Trịnh Thanh Bình
- Chức vụ: Chuyên viên
- Email: binhtt@utt.edu.vn          Điện thoại:  0931118191
- Địa chỉ: Phòng 111 - H1

* Hoàng Thị Huyền Châm
- Chức vụ: Chuyên viên
- Email: chamhth@utt.edu.vn          Điện thoại:  0963.301.680
- Địa chỉ: Phòng 106 - B1

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin mới nhận

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Công nghệ Giao thông...
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Công nghệ Giao thông...

Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Kế hoạch Thanh tra, Kiểm tra năm học 2017 - 2018
Kế hoạch Thanh tra, Kiểm tra năm học 2017 - 2018

Kế hoạch Thanh tra, Kiểm tra năm học 2017 - 2018

Mô hình giúp bài học về giao thông thêm hứng thú do nhóm tác giả trẻ Trường Đại học Công...
Mô hình giúp bài học về giao thông thêm hứng thú do nhóm tác giả trẻ Trường Đại học Công...

Mô hình giúp bài học về giao thông thêm hứng thú do nhóm tác giả trẻ Trường Đại học Công nghệ GTVT xây dựng

Kế hoạch tổ chức, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần...
Kế hoạch tổ chức, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần...

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 05/12/2016 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 32-KH/ĐUK, ngày 12/12/2016 của Đảng ủy Khối về tổ chức, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị...

Nội quy học đường đối với sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT
Nội quy học đường đối với sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT

NỘI QUY HỌC ĐƯỜNG\\\\Sinh viên theo học tại trường Đại học Công nghệ GTVT ngoài việc chấp hành tốt các Nội quy, Quy chế còn phải thực hiện nghiêm túc các điều quy định trong bản nội quy...