Thông báo tổ chức buổi giới thiệu việc làm và phỏng vấn tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật Bản Hotline: (04) 3 854 7536