Thông báo tổ chức buổi giới thiệu việc làm và phỏng vấn tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật Bản
0243.5526713 | 0243.8547536