Đại học chính quy
0243.5526713 | 0243.8547536
Tuyển sinh Đại học
Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2018

Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2018

Sáng ngày 01/4/2018, tại cơ sở Vĩnh Phúc Trường Đại học Công nghệ GTVT đã phối hợp với BTV Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc tổ chức “Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2018” với mục tiêu giúp các em học sinh...