Thông báo trả giấy báo nhập học hệ cao đẳng chính quy 2016
0243.5526713 | 0243.8547536


Thông báo trả giấy báo nhập học hệ cao đẳng chính quy 2016

  • 14:45:06 25/08/16

  • Tuyển sinh Đại học

Hiện nay Nhà trường đã in giấy báo nhập học cho hệ cao đẳng chính quy năm 2016. Thí sinh trúng tuyển (có điểm lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn xét tuyển) đến Phòng tuyển sinh của Nhà trường để nộp giấy xác nhận điểm và nhận giấy báo nhập học từ hôm nay đến hết ngày 28/8. Sau ngày 28/8, Nhà trường sẽ gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi trên phong bì. Thời gian nhập học ngày 5/9. Nếu thí sinh chưa nhận được giấy báo vẫn có thể lên nhập học bình thường, Nhà trường sẽ cấp lại giấy báo và nộp hồ sơ nhập học sau.